Toimus Sporditurvalisuse ja vägivallaennetuse koolitus

29.08 said Kuressaare Spordikeskuses kokku Saare maakonna spordijuhid, spordipedagoogid ja treenerid. Toimus koolitus: Turvalise ja üksteise arengut toetava keskkonna tagamine spordis.

Läbivad teemad: alusteadmised vägivallaennetusest, igapäevased suhtlemis- ja käitumisreeglid, spordialaspetsiifiliste sisemiste reeglite loomine ja kehtestamine EADSE näidisreeglite põhjal, sh eesmärgiga ning juhtumite menetlemise ja lahendamise kord.

Koolituse tulemusena tõuseb spordipersonali, sh treenerite ja spordiorganisatsioonide juhtide teadlikkus vägivalla ja väärkohtlemise ennetustegevuste alal. Paraneb suutlikkus sellist tegevust oluliselt paremini märgata, suureneb oskus õigeaegselt reageerida ja vajadusel korrektselt menetleda. Teatakse, kelle poole valdkonna erinevate küsimuste korral pöörduda.

Õppekava koostajad ja koolitajad: Ilona Kivisik, EADSE sporditurvalisuse koordinaator ja spordipsühholoogia praktik Kristel Kiens.

Viited

  • SPORDISÕBER
  • Allan Mehik/Fokera OÜ

Sünnipäevad

Toetajad

Kultuurimin_logo_est.png

joudLogo.png   eokLogo.png   kulkaLogo.png

Saaremaa vald   Muhu vald