Tervisedendus

Saaremaa spordiliit teeb koostööd Saare maakonna tervisenõukoguga. 

Investeerides paikkondlikku arengusse, luues ja toetades sotsiaalseid infrastruktuure ning panustades tervisekäitumist soodustavatesse ettevõtmistesse, soodustame riigi tervisekapitali arengut.

Meist igaühe tervist mõjutavad meie ealised, soolised ja pärilikud iseärasused, mida ei ole võimalik muuta. Küll aga on suur hulk teisi tegureid, mille mõju tervisele sõltub nii riigis, sh omavalitsustes tehtavatest otsustest. Nende otsustega kujundatakse meie igapäevane elukeskkond, mis omakorda kujundab meie individuaalse eluviisi.

Tervis ei ole tegevus, ei ole sportimine, tervislikult toitumine, mittesuitsetamine, soodsas keskkonnas elamine või töötamine. Tervis on nendest ja paljudest teistest tegevustest mõjutatud tulemus. Kuna tervist mõjutavad kõigis eluvaldkondades tehtavad otsused ja ellu viidavad tegevused, nõuab paremate tervisetulemite saavutamine erinevate eluvaldkondade esindajate vahel koostööd ning elanike kaasamist.

Aga mis on „paikkond“? Eesti tervisedenduse praktikas käsitletakse paikkonnana nii maakonda kui ka kohalikku omavalitsust. 

Kohalik omavalitsus on inimestele kõige lähemalseisev poliitiline struktuur ning nende tervise suhtes ilmselt kõige olulisem tasand. See saab selgeks, kui me vaatleme omavalitsuste rolli mitmetes, tervist laiemas mõttes mõjustavas kontekstis, nagu linnaplaneerimine, lähiümbruse areng, teed, ühistransport, puhkamisvõimalused, majanduse arengustrateegiad, vesi, kanalisatsioon ja prügimajandus. Kohalike omavalitsuste otsused mõjustavad vahetult just neid valdkondi.

Lokaalsed otsusetegijad peavad tegema koostööd, luues rahvastiku tervise parendamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks püsivaid paikkondlikke infrastruktuure. Ühise töö eesmärk on julgustada inimesi ise vastutama enda ja lähedaste tervise eest ning muutuma aktiivsemaks prioriteetsete probleemide selgitamisel/lahendamisel oma elukeskkonnas.

Tervisedenduse üks põhiprintsiipe inimeste tervisliku seisundi parendamisel paikkonnas on elanike laiaulatuslik osalemine selles protsessis. Tervisedenduslikku tööd paikkonnas ei saa teha inimestele, vaid tuleb teha inimestega. Elanikel peab olema piisavalt informatsiooni, mille alusel selgitada oma vajadused ning piisavalt oskusi, et need vajadused ka rahuldada. Seda nimetatakse inimeste võimestamiseks. Edu saabub, kui suudetakse teha koostööd, leitakse konsensus ning ühiselt tunnetatakse oma kodukandi identiteeti.

Vaid nii on võimalik saavutada paikkondliku tervisedenduse keskne eesmärk – paikkonna areng. Seega ei tähenda tervisedendamine paikkonnas vaid tervise valdkonnas tehtavaid tegevusi, vaid kogu elukeskkonna arendamist inimsõbralikumaks – elanike võimalused saada head haridust ja tasuvat tööd, elada füüsiliselt ja sotsiaalselt turvalises elukeskkonnas, pääseda ligi vajalikele teenustele, liigelda turvaliselt liikluses jne.

Allikas: Terviseinfo.ee


Saare maakonna tervisedenduse koordinaator:

Lauren Sirp
lauren.sirp@saaremaavald.ee

Saare maakonna haridusasutuste tervisedendaja:

Rita Reemann, mob. 5124157
rita.reemann@saaremaavald.ee

Spordikalender 2024

SÜNDMUSED

juuni
16
P
12:00 Pöide metsajooks @ Pöide terviserada
Pöide metsajooks @ Pöide terviserada
juuni 16 @ 12:00
Nüüd on nii, et Pöide metsajooks toimub planeeritud maikuu asemel kogunisti juunis.Pane kuupäev omale kirja.Seniks vahvat jooksulusti kõigile! Ja juhend on lühike:Kell 12 jagame stardinumbridkell 12.30 ühisstartVõistlusklassid: M, N, MS (sündinud 1984 ja varem), NS...
juuni
21
R
19:00 JK Sarma Seeriajooks 1500m @ Kuressaare Linnastaadion
JK Sarma Seeriajooks 1500m @ Kuressaare Linnastaadion
juuni 21 @ 19:00 – 20:00
www.saaremaajooks.ee
juuni
23
P
15:00 Risti-Rästi läbi Ruhnu saare @ Ruhnu
Risti-Rästi läbi Ruhnu saare @ Ruhnu
juuni 23 @ 15:00 – juuni 25 @ 19:00
FB info SIIN

Viited

  • SPORDISÕBER
  • Allan Mehik/Fokera OÜ

Sünnipäevad

Toetajad

Kultuurimin_logo_est.png

joudLogo.png   eokLogo.png   kulkaLogo.png

Saaremaa vald   Muhu vald