Liikumisharrastuse taotlusvoor avatud 20. veebruarini 2024

 • Kuni 20. veebruarini 2024.a. on spordiühendustel Saare maakonnas võimalik taotleda liikumisharrastuse toetust.
  Taotlemise eelduseks on võlgnevuste puudumine nii spordiliidu kui Eesti spordiregistri ees.
 • Taotlusi võib saata ID-allkirjaga e-maili teel või tuua paberkandjal Kuressaare Spordikeskusesse spordiliidu tuppa, ette helistamisega Kaiele 5163630.

 • Väike meeldetuletus liikumisharrastuse projektist „Saarlane liigub“:
 • Toetust võivad taotleda kõik Saare maakonna spordiühendused. Programmist ei toetata äriühinguid, füüsilisi isikuid, kohalikke omavalitsusi (v.a. omavalitsuste spordikoolid) ja spordiorganisatsioone, kes peavad olema kantud Eesti spordiregistrisse, kuid ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel.
 • Projektiga toetatakse liikumisharrastuse tegevuste (nt. rahvajooksud, kepikõnnid, matkad, suusatamised, rattaüritused, jpm., millest võib osa võtta igaüks, sõltumata vanusest ja soost) korraldamist ning inimeste teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevusi (koolitused, teavikud, jm.).
 • Toetust võib kasutada 1 aasta, aruande tähtaeg on 4. jaanuar 2025.a.
 • Eelistatud on suurema osavõtu arvuga tegevused.
 • Eelistatud on värskes õhus toimuvad tegevused.
 • Toetuse määramisel hinnatakse:
 • liikumisharrastuse tegevuste populaarsust ja jaotumist aastaringselt;
 • maakonna elanike kaasatust;
 • projekti seotust maakonnas asuvate tervisespordikeskuste ja teiste sportimispaikadega;
 • kohaliku omavalitsuse huvi ja toetust projekti elluviimisel;
 • tegevuste regionaalset tähtsust ning valdkondlikku mõju;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust jms.
 • Ei toetata:
 • investeeringuid spordirajatistesse;
 • spordirajatiste ülalpidamist;
 • maakonna meistrivõistluste korraldamist;
 • organisatsiooni tegevuskulusid;
 • erisoodustusmaksu tasumise kulusid;
 • rahvaspordiürituste toitlustuskulusid;
 • harrastusspordi võistlustel osalemist;
 • terviseradade ettevalmistamise/hooldamisega seotud kulusid (lume tootmine, võsast puhastamine, kergliiklustee hooldamine jne);
 • auhindade ja meenete ostmist (v.a medalid, karikad ja diplomid);
 • spordivarustuse, kontoritehnika ja -tarvete ning muu vara ostmist;
 • riiete ja jalanõude ostmist.

Taotluse blanketid: WORD taotlus ja PDF taotlus

Kogu info ka kodulehel: https://www.saaresport.ee/toetused/liikumisharrastus/

Spordikalender 2024

Viited

 • SPORDISÕBER
 • Allan Mehik/Fokera OÜ

Sünnipäevad

Toetajad

Kultuurimin_logo_est.png

joudLogo.png   eokLogo.png   kulkaLogo.png

Saaremaa vald   Muhu vald