Meistrivõistlused

Saare maakonna meistrivõistlused 2023

Meistrivõistluste läbiviimise korra JUHEND.

Vastavalt Eesti spordiseaduse § 4 punktile 2 on Saaremaa spordiliit maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ning anda välja vastavaid tiitleid.

Saare maakonna meistrivõistluste avaldus 2024 esitamise tähtaeg on 1.november 2023.

JUHENDID tuleb esitada hiljemalt 2 (kaks) nädalat enne võistluste algust. Juhendita medaleid-diplomeid ei väljastata.

PROTOKOLLID oleks kena, kui saadaksite kohe peale võistlusi. Arusaadavalt võib see teinekord siiski aega võtta, aga sellest aastast on nii, et protokollid peavad siiski siia jõudma veel selle aasta sees ehk siis hiljemalt 31. detsembriks. Protokolli esitamata jätmisel võetakse seda arvesse järgmisel harrastusspordi toetuste jagamisel.

Saaremaa spordiliit annab medaleid kätte graveeritult! Kui juhendit ja avaldust ei esitata õigeaegselt, siis ilma.

PS! Kui korraldate Saaremaa meistrivõistlusi noorte klassis ja soovite medaleid, diplomeid, siis palun andke sellest teada info@saaresport.ee.

Protokollid, tulemuste tabelid, pildid ja küsimused palun saata aadressile info@saaresport.ee